Tin Sinh Hoạt

Thông Báo về Khoá học và sinh hoạt của TTHNGD

Quý anh chị Song Nguyền rất quý mến,

Đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, số ca bệnh lây nhiễm rất nhiều, số tử vong ngoài sự tưởng tượng (72,2144/37,594). Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho toàn thế giới và đặc biệt cho các gia đình Song Nguyền vượt qua cơn đại dịch hiểm nguy này.

Qua tin tức truyền thông trên TV cho biết, tình hình bịnh dịch trên toàn nước Mỹ và trong thành phố Santa Clara vẫn còn trong tình trang Stay-At-Home chưa biết ngày nào chính thức được sinh hoạt bình thường lại.

Tối Thứ Sáu April 17th 2020, Ban Điều Hành đã họp online qua Zoom với sự hiện diện của Phó Tế Linh Nguyền Lê Thọ-cô Oanh cùng đầy đủ Ban Điều Hành.

BĐH quyết định là Khoá Căn Bản TTHNGĐ cuối tuần June 26-28/2020 sẽ cancel. Sau khi có lệnh được sinh hoạt bình thược trở lại, Ban Điều Hành sẽ tìm địa điểm để tổ chức khoá cho năm nay và thông báo đến quý anh chị ngay.

Sau đây là những công việc của các ban liên hệ đến các sinh hoạt tương lai của Chương Trình:

- Phối Trí Viên: AC Hoàng-Chi sẽ liên lạc những khoá viên đã nộp đơn đóng tiền để hoàn trả tiền hay giữ lại cho khoá tới.

- Ban Song Nguyền: Ba buổi Tĩnh Tâm Chúa Nhật April 26, May 31 và June 14/2020 sẽ cancel.

- Ban Liên Gia: Buổi họp Liên Gia Trưởng/ Phó/Thư Ký/ Thủ Quỹ và BDH tối Thứ Sáu May 14th 2020 sẽ cancel.

Với mục đích duy trì tình thân, một vài liên gia đã họp nhau online để cầu nguyện chia xẻ qua nhiều cách như Zoom, Hangout, Facetime... Liên gia nào cần giúp hướng dẫn cách setup xin liên lạc với AC Thanh-Huệ Ban Liên Gia qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , số mobil 408-826-9404 hay Hoàn-Hằng nhé.

- Ban Sinh Hoạt: CAMPING của CT TTHNGĐ cuối tuần Aug 12-14, 2020 tại San Lorenzo Park, King City vẫn tiếp tục, mong các gia đình Song Nguyền mời thân hữu hưởng ứng ghi danh đi trại hè. Ban Sinh Hoạt AC Đông-Kiều sẽ email chi tiết thông báo sau.

Ban Linh Trợ: người thân trong Chương Trình ra đi trong thời đại dịch, AC Hải-Hoa email thông báo đến CT TTHNGĐ cầu nguyện. Tuy nhiên, theo quyết định của Tiểu Bang, rất tiếc Chương Trình không thể hiện diện đến nhà quàn đọc kinh và chia buồn được.

Khóa học là sinh hoạt chính của CT/TTHNGĐ và BĐH đã bàn thảo rất kỹ trước khi quyết định cancel khóa cuối tuần Tháng Sáu. BĐH sẽ cố gắng tìm một ngày cuối tuần hoặc một địa điểm mới để mở khóa trong năm nay. Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc vào biến chuyển của dịch Covid-19. Xin QAC Song Nguyền tiếp tục mời gọi khóa sinh. Hoàn Hằng cũng xin thành thật cám ơn AC Hoàng Chi cũng như BĐH khóa học đã hy sinh nhận các công tác khóa và xin tiếp tục giữ nhưng vai trò cho khóa tới.

Xin Chúa cho các nhà khoa học sớm tìm ra thưốc chữa bịnh diệt được con trùng nguy hiểm này, cho các gia đình được bình an, tham dự Thánh Lễ và sinh hoạt bình thường trở lại.

Thân Mến

Hoàn-Thu Hằng
408-655-9183