Cầu nguyện

Cầu Nguyện

11/05/20

Thưa Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền kính mến,
Kính xin Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị cùng cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Maria Mai Thị Đượm, là Thân Mẫu của Anh Nguyên, AC Song Nguyền Nguyên- Hà LG17 Teresa Calcutta, được Chúa đón về vào lúc 2:40 PM, chiều nay ngày 05 tháng 11, 2020. Tại San Jose, hưởng thọ 83 tuổi.

CT-TTHNGD xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Nguyên-Hà và toàn thể gia đình Tang Quyến. Xin Chúa thương qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria dẫn đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria mau về hưởng Phúc Nước Thiên Đàng. Nguyện xin Thánh Gia an ủi và nâng đỡ gia đình trải qua sự mất mát này.
Chương trình thăm viếng và cầu nguyện sẽ được thông báo sau.

11/05/20

CT-TTHNGD Nhận được tin buồn, Anh Phaolo Trần Minh Châu là Anh Rể của AC Song Nguyền Hoàng-Chi, Ban Truyền Thông CT-TTHNGD (LG53 Teresa Calcutta). Linh Hồn Phaolo đã được Chúa đón về lúc 9:30 PM, ngày 27 tháng 10, 2020. Tại San Jose, hưởng thọ 64 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Quý Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền, cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Phaolo được Chúa thương sớm đưa về hưởng Tôn Nhan Thánh Chúa.

CT-TTHNGD xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị Hoàng- Chi và gia đình Tang Quyến. Nguyện xin Thánh Gia luôn an ủi và nâng đỡ Anh Chị, cũng như gia đình Tang Quyến được bình an trong sự đau buồn này.