Ban Điều Hành

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN

GIÁO PHẬN SAN JOSE

 

Linh Nguyền
CT TTHNGĐ

Phó Tế Dominico Lê Văn Thọ & Cô Kim Oanh 
Phone: 408-291-6270 VP Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám Nguyền
Trường Nội Dung

Phó Tế Giuse Chu Quang Định & Cô Lệ Tú 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ Nguyền

Đoàn Ngọc Hoàn & Phạm Thu Hằng
Phone: 408-655-9183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng Thư Ký

Nguyễn Lý & Vũ Khánh Trâm
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Tài Chánh

Phan Khánh Trân & Nguyễn Bảo Trân
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Sinh Hoạt

Đỗ Văn Đình Trọng & Lai Bạch Tuyết
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Song Nguyền

Hứa Thanh Sơn & Phan Thị Thanh Hương
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Liên Gia

Nguyễn Vinh Thanh & Nguyễn Minh Huệ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Truyền Thông

Nguyễn Bá Hoàng & Lê Quỳnh Chi
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Linh Trợ

Trần Ngọc Hải & Mai Hoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.