Địa điểm tổ chức khóa

SAN DAMIANO RETREAT CENTER

710 Highland Drive Danville, CA. 94256

 

Từ San Jose:

- Đi 680 North về hướng Sacramento

- Vào exit Diablo Road ở Danville (exit 39)

- Quẹo trái vào Diablo Road

- Quẹo trái vào Hartz Avenue

- Chạy 1 đoạn ngắn rồi quẹo phải vào Prospect

- Khi gặp ngã ba, đi về hướng trái, đường Prospect nối dài thành Highland Drive

- Tiếp tục chạy lên đồi khoảng 1 mile sẽ gặp San Damiano ở cuối đường

Từ Oakland:

- Đi 580 về hướng Livermore và Stockton

- Vào exit 680 North về hướng Sacramento

- Quẹo trái vào Diablo Road

- Vào exit Diablo Road ở Danville (exit 39)

- Quẹo trái vào Diablo Road

- Quẹo trái vào Hartz Avenue

- Chạy 1 đoạn ngắn rồi quẹo phải vào Prospect

- Khi gặp ngã ba, đi về hướng trái, đường Prospect nối dài thành Highland Drive

- Tiếp tục chạy lên đồi khoảng 1 mile sẽ gặp San Damiano ở cuối đường

Nếu cần thêm chi tiết, xin gọi

AC. Hoàn-Hằng:  (408) 739-5840

AC. Sơn-Dung:  (408) 472-4323

map