Đơn Ghi Danh Khóa 2022

KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Cuối tuần Ngày 24-26 Tháng 6 Năm 2022
 Tại San Damiano Retreat Danville

 

Thân mời Quý Ông Bà và anh chị em dành một cuối tuần tham dự khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:

  • Cảm tạ, cảm ơn bạn đời đến trong cuộc đời mình.
  • Học hỏi khám phá những bí quyết làm tăng thêm hạnh phúc gia đình.
  • Tìm hiểu những phương thức giáo dục để cải tiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
  • Gặp gỡ kết bạn để củng cố đức tin và nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
  • Tham dự Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình là món quà quý giá nhất cho những cặp hôn nhân. Nhất là có thời giờ để nhìn lại hôn nhân của mình.

Xin mời vào website http://tthngd.net/ để tham khảo và download đơn ghi danh ở dưới đây.

Kính mong quý vị ghi danh sớm để giữ chỗ, xin liên lạc:

AC Hoàn-Thu Hằng:  (408) 655-9183

Đơn Ghi Danh Khóa 2022

Đơn Ghi Danh Trợ Nguyền Khoá 817 June 2022