Thư mời

Thư mời tham dự Lễ Thánh Gia Thất Bổn Mạng CT-TTHNGD

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 12 Năm 2017 tại Nhà Thờ St. Frances Cabrini

Thư mời tham dự Song Nguyền 3

Chúa Nhật Oct 29th 2017 tại Trung Tâm Công Giáo

Thư mời tham dự picnic

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017 tại Ortega Park
 

Thư mời tham dự Song Nguyền đón Tân Thành Viên

Chúa Nhật July 16 2017 tại St Frances Cabrini