Chúc mừng ngày cưới - Tháng 1

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 1 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Trần Hữu Hải & Tú Bình 10-01-1983 35 Liên Gia 02
2 Lê Văn Thọ & Kim Oanh 06-01-1979 39 Liên Gia 04
3 Nguyễn Văn Thất & Hải Thanh 16-01-1979 39 Liên Gia 04
4 Nguyễn Quốc Sỹ & Kim Tiếp 12-01-1995 23 Liên Gia 06
5 Tạ Ngọc Minh & Trinh 12-01-1980 38 Liên Gia 08
6 Trần Trọng Cảo & Vui 20-01-1970 47 Liên Gia 08
7 Lê Thế Dũng & Ngọc Mai 07-01-1995 23 Liên Gia 10
8 Lâm Xuân Lục & Thiện 20-01-1981 36 Liên Gia 15
9 Lê Đình Môn & Kim Thơ 20-01-1967 50 Liên Gia 18
10 Đinh Công Định & Thanh Vân 11-01-1999 19 Liên Gia 19
11 Phạm Ngọc Triệu & Ngọc Anh 07-01-1990 28 Liên Gia 21
12 Hoàng Lễ & Linh 30-01-1993 24 Liên Gia 21
13 Hoàng Trọng Đức & Châu 08-01-1976 42 Liên Gia 22
14 Phạm Hữu Thân & Quy 24-01-1987 30 Liên Gia 22
15 Chu Quang Định & Lệ Tú 01-01-1994 24 Liên Gia 23
16 Nguyễn Chiến & Mến 08-01-1979 39 Liên Gia 26
17 Phạm Thanh Sơn & Tuyết Hoa 22-01-1972 45 Liên Gia 26
18 Phan Trần Quốc Thiều & Hằng 19-01-2002 15 Liên Gia 27
19 Nguyễn Mạnh Cường & Bích Vân 05-01-1992 26 Liên Gia 29
20 Đỗ Đon & Đào 14-01-1973 45 Liên Gia 30
21 Nguyễn Văn Hưng & Đào 27-01-1973 44 Liên Gia 30
22 Nguyễn Phụng & Phượng 01-01-1996 22 Liên Gia 32
23 Nguyễn Thủy & Ngọc Bích 16-01-1972 46 Liên Gia 33
24 Mai Công Tri & Tuyết 31-01-1978 39 Liên Gia 33
25 Nguyển Gia Hợp & Ngọc Mỹ 11-01-1987 31 Liên Gia 34
26 Nguyễn Tự Toại & Hồng Hoa 25-01-1989 28 Liên Gia 34
27 Trần Sang & Thanh Chi 26-01-1991 26 Liên Gia 34
28 Nguyễn Hào & Lê Dung 15-01-1989 29 Liên Gia 35
29 Nguyễn Văn Vinh & Phương Lan 03-01-1971 47 Liên Gia 37
30 Trần Minh & Huệ Mai 12-01-1995 23 Liên Gia 38
31 Đặng Tuấn & Anh 05-01-2008 10 Liên Gia 39
32 Nguyễn Hải Đăng & Kim Nhung 10-01-1997 21 Liên Gia 39
33 Nguyễn Vũ Thành & Thùy Uyên 21-01-1998 19 Liên Gia 39
34 Nguyễn Lương Toàn & Hiền Thục 19-01-1986 31 Liên Gia 40
35 Mai Ngọc Phú & Mỹ Kiều 25-01-1991 26 Liên Gia 40
36 Phạm Công Tâm & Thúy Anh 17-01-1998 20 Liên Gia 41
37 Phạm Hoài An & Phương Oanh 28-01-2006 11 Liên Gia 46
38 Phạm Văn Hinh & Thu Thủy 02-01-1982 36 Liên Gia 48
39 Võ Văn Thân & Nguyễn Thị Vy 01-01-1982 36 Liên Gia 49
40 Trần Thái Sơn & Ngọc Bích 03-01-1999 19 Liên Gia 50
41 Nguyễn Minh Tâm & Mỹ Linh 22-01-2000 17 Liên Gia 51
42 Trần Anh Thuấn & Lưu Thị Kim Hương 18-01-1991 26 Liên Gia 52
43 Lưu Quang Khải & Lưu Kim Hương 22-01-1994 23 Liên Gia 52
44 Nguyễn Phương & Nguyễn Thúy Nga 02-01-1993 25 Liên Gia 53
45 Nguyễn Đức Luyện & Nguyễn Thị Trúc Mai 20-01-2003 14 Liên Gia 53
46 Nguyễn Nhân & Nguyễn Chinh 10-01-1998 20 Liên Gia 54
47 Mai Tất Thắng & Phạm Loan 03-01-2004 14 Liên Gia 55
48 Đỗ Minh Chánh & Nguyễn Chân Tú 29-01-2005 12 Liên Gia 55
49 Phêrô Nguyễn Tuyên & Maria Phạm Thúy Ngọc 07-01-1990 28 Liên Gia 56
50 Thađêô Nguyễn Anh Tuấn & Maria Cao Thị Thúy Thanh 26-01-1991 26 Liên Gia 56
51 Nguyễn Thanh Hà & Maria Phạm Bích Thảo 13-01-1996 22 Liên Gia 57
52 Joseph Nguyễn Đình Hân & Têrêsa Nguyễn Diệu Hiền 11-01-1996 22 Liên Gia 61
53 Giacobe Nguyễn Ngọc Lý & Maria Vũ Khánh Trâm 03-01-2003 15 Liên Gia 62
54 Joseph Trương Tín & Bùi Phương 17-01-1996 22 Liên Gia 64
55 Anton Phạm Huynh & Maria Vũ Ngọc Bích 02-01-1999 19 Liên Gia 65
56 Trần Phục & Minh Lý 06-01-1980 38 Liên Gia ĐB