Kinh Hôn Nhân Gia Đình

Đoan Nguyền Phục Vụ

Lạy Thánh Gia êm ái ngọt ngào, xin cho chúng con đoan nguyền song đôi phục vụ, nhờ biết thực hành trong đời sống:

Hôn Nhân Gia Đình

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan.